Camping system

Vi har en fair prismodel, som vi kan stå inde for i vores camping system. Derfor har vi også strikket en fair prismodel sammen til din campingplads, hvor du kun betaler for den plads du skal bruge, samt de funktioner du skal bruge.

Der er en lang række fordele ved at bruge vores booking system. Alt fra kontrakter til fastlæggere, flere sprog samt mailskabeloner til booking-bekræftelser. Se flere fordele her. Det er en simpel alt i én løsning.

Med vores nye innovative og revolutionerne system, bliver det nemt for din camping plads, at administrere jeres overnattende/kunder, med en simpel kundedatabase.

Camping system